Att skapa hållbar förändring.

Vi jobbar med individer, team och organisationer i förändring. Vår roll är coachande. Vi utgår från att vi inte är svarsleverantörer. Ni är specialisterna i er verksamhet. Inte vi. Ni har det mesta redan.

Vi kan hjälpa er att skapa mer medvetenhet. Se era fotavtryck, förstå hur ni påverkar. Och i det, förstå hur era medarbetare, team och ledare kan utvecklas. Vi kan hjälpa er bygga ett hållbart ledarskap och hållbara team.

Att stänga era gap


LEDARSKAPSGAPET
 Vår ambition med ledarskapsutveckling är väldigt tydlig. Vi reagerar lite ljumt på alltför vagt ställda behov – ”Jag behöver bli en bättre ledare” “Jag vill bli uppdaterad” “Jag vill coacha.”. Men när du säger att du som ledare vill skapa ännu mer konkret förändring. Att du vill kunna bidra ännu mer till ett starkare resultat. Då har du vårt öra. Hur skulle ditt bättre ledarskap kunna få er affär att blomstra? Väldigt distinkt och påtaglig koppling till affärsnyttan.                                                                                                                      Under tiden vi arbetar med dig, inte “så småningom”, kommer du att utveckla en tydlig bild av hur du ska applicera ditt starkare ledarskap i ditt dagliga arbete för att nå just de konkreta förändringarna du bestämt dig för.                                                Med denna tydliga målsättning för din utveckling kommer du också ha skarpa mått att mäta hur väl vi lyckades.

 

COACHING Vad är coaching? Det finns möjligen enkla svar på det, men låt oss säkra att vi tänker ungefär likadant.                                                                                Den engelska översättningen av ordet coach är vagn, fordon, järnvägsvagn eller buss. Alltså något som hjälper någon att ta sig till nästa steg eller plats.

Om vi tittar på arbetssättet coaching så innebär det enligt ledarskapsförfattaren Whitmore:                                                                                                                             ”att låsa upp en människas potential så att den får ut maximalt av sig själv. Det innebär att hjälpa människor till att lära sig själva istället för att undervisa dem.”    

Med andra ord min förmåga att få min klient att bli varse hur man lär sig nya saker. Kan man bli medveten hur man lär sig saker så kan man jobba vidare själv och lära sig andra nya saker med samma metod. Det vill säga sin egen bästa metod. Detta innebär att vi jobbar mot att kunna släppa våraa klienter helt på egen hand när de är flygfärdiga.                                                                                                                  

Vi hjälper våra klienter att beskriva nuläge, att sätta mål, att hitta en väg till målen och att uppfylla sina mål. Detta sker genom att ställa frågor, utmana, inspirera, ifrågasätta, stötta och uppmuntra. Vi hjälper till att behålla fokus och att komma från tanke till handling.                                                                                                    

En stor del av arbetet sker utanför bekvämlighetszonen.

 

MENTORING
 Någonstans mellan rådgivning och coaching. Där kunskap och erfarenheter balanseras med utmaning och stöd. Möjliga svar och lösningar placeras framför dig på bordet så att du ska kunna betrakta dom och, om du så önskar, plocka upp dom.

 

COACHANDE FACILITERING För att hjälpa er grupp vidare. Så att den får ut mer än den trodde av sig själv. Inte instruerande. Inte styrande eller svarsgivande. Snarare utmanande, utforskande och medvetandegörande. Med struktur.

 

VERKSAMHETSGAPET Var är ni? Var vill ni vara vid en given tidpunkt i framtiden? Hur ser gapet ut? Hur avser ni stänga det? Har ni en lika tydlig bild av hur er lösningsprocess ser ut som hur ni tänker ratta förändringsprocessen? Känner ni igen vanföreställningen att det förstnämnda är den stora utmaningen och den senare mer enbart handlar om målgång?

:: Genomlysning & Analys
:: Change Management

 

KULTUR och VÄRDEGRUND                                                  “Vår kultur är en av våra främsta konkurrensfördelar.

  Den är en förutsättning för att vår konkurrenskraftiga

  struktur ska fungera.

  Och vice versa.

  Och jag förstår hur detta hänger ihop.”

Är detta ett meningsfullt sätt att tänka? Hur många av era medarbetare känner och tänker så här?

Lever era värderingar? I hjärtat, i hjärnan eller bara på pappret?

Har ni bestämt er för vad ni ska ha er värdegrund till? Konkret.

Beskriv er kultur med tre ord. Vad kommer vi höra när vi frågar alla era medarbetare? Hur många olika svar får vi?

Vad är kopplingen mellan just er kultur och just era kunders kundnytta? Till era medarbetares livsglädje? Och till er organisations affärsnytta?

Vad är kopplingen mellan er värdegrund och er kultur?

Vi älskar att jobba med den här typen av stimulerande frågor. Därför att det för oss är det mest unika och livfulla en organisation kan uppvisa. Eller borde kunna uppvisa. Såväl för sig själva som för sin omvärld.

Vi jobbar såväl med organisationer som mår bra i sin värdegrund och kultur som med dom som vill må bättre.

 

RASIC En metod för att stärka struktur och tydlighet avseende roller och ansvar i ett team. På ett enkelt och pedagogiskt sätt.

 

1-2 DAGARS WORKSHOP Något i verksamheten som inte känns helt sunt? Som fler behöver få upp ögonen för ögonaböj? Och som ni förmodligen behöver dra igång en rejäl förändringsprocess för? Eller det kanske är så att ni behöver ”reda ut en del”. Men på ett effektivt och kraftfullt vis. Så att vi går i takt och i samma riktning.

:: Nuläge
:: Action Plan
:: Riktning
:: Mål
:: Team
:: Hållbart Ledarskap
:: Roller
:: Tilltro
:: Coaching
:: Footprint
:: Värderingar

 

Ni kanske 
bara behöver en specifik typ av workshop, vid ett tillfälle. Eller ett flertal, om ni ska jobba er igenom en mer komplex förändringsprocess. Punktinsats eller ett pärlband. Beroende på avsikt så varierar workshopens profil.

BOOST : Uppstart i en förändringsprocess. Väcka upp en fråga, lyfta huvuddrag. Skapa medvetande och engagemang. Coachande.

NIVÅ 2 : Avstämning under pågående process. Sortera, konkretisera.
Nya vinklar. Coachande.

TOUCH BASE : Kort avstämning med medarbetare strax innan beslut. Informera och fånga upp starka synpunkter. Coachande.

CHALLENGE : I slutfasen av process. Utmana, ifrågasätta och reducera.Coachande.

PROCESS : Igångsättning av förutbestämd processmetod. Vägledande och instruktiv.

 

FÖRÄNDRINGSPROGRAM En insats som ska utveckla och/eller implementera en större förändring hos en eller flera individer eller en hel organisation. Insatsen sträcker sig över ett flertal månader och genomförs med hjälp av en mångfald olika aktiviteter, metoder och redskap.
När förändringen avser en organisation, arbetar man med såväl individ som grupp.

:: Mitt Coachande Ledarskap
:: Mitt Hållbara Ledarskap
:: Mitt Utvecklingskontrakt
:: Våra Kärnkompetenser
:: Våra Värderingar
:: Vår Teamutveckling

 

 

Vilka tankar har ni om att vara Unika? Trovärdiga? Hållbara?

 

Niclas NellhagNiclas Nellhag

+46 70 273 41 00

niclas@artemarte.eu

 

Jag har arbetat som chef och ledare i 25 år. I stabs- och linjebefattningar i börsnoterade och i ägarledda organisationer. Mer än halva tiden på ledningsgruppsnivå.    Jag har levt och verkat under 15 år i en handfull länder i Europa.            Mitt fokus har varit förändringsprocesser hos verksamheter och dess människor. Med en tydlig affärskoppling. Det stimulerande har jag funnit i mötet mellan det operativa och det strategiska.

Jag arbetar med ledarskapsprogram globalt. Som internationellt certifierad coach coachar jag ledare i Europa, Nordamerika och Asien.

Jag arbetar i ett nätverk. Ur detta engagerar jag vid behov, ytterligare resurser. För att bredda eller fördjupa.

Vill du veta mer?